8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ >

8.0. Header alBIZ

Sortering i tabeller

 

Tabellerne kan let sorteres ved at klikke i kolonnebetegnelserne (A,B,C osv)

Ønsker man f.eks. i ovenstående tabel at sortere tabellen efter omsætning kommune, klikkes i kolonne E.

 

8.1.2. Sortering 1

 

Derved sorteres tabellen efter værdierne i den markerede kolonne i stigende rækkefølge, dvs. de mindste tal øverst.

Klikkes der en gang til vendes sorteringen til faldende rækkefølge.

 

8.1.2. Sortering 2

 

Markeres et eller flere felter i tabellen, vises summen af tallene i området under tabellen.

Cellerne kan markeres sammenhængende ved at trække musen hen over felterne – eller spredt ved at markere enekelte celler med
Ctrl tasten holdt nede.