8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ >

8.0. Header alBIZ

Statistik funktioner                                                                                Klik her for F11 knap vejledning

 

alBIZ - al dentes udvidede statistikmodul.

 

alBIZ giver mulighed for udtræk af vigtige data fra klinikkens system.

Statistikkerne findes under "Statistik – Kriterier" og er opdelt i:

 

Omsætning

Ydelser/Behandlinger

Patienter

Sygesikring

Regninger

Aftaler

 

Derudover findes listefunktion (under "Statistik – Lister") der er opdelt i:

 

Patienter

Ydelser

 

Alle statistikker anfordres efter samme mønster.

Vælg behandler – eller Alle behandlere.

Angiv periode ved at taste startdato og slutdato.

Klik Start.

 

I fanen Resultater findes følgende generelle funktioner:

 

8.1.2. Vend tabelVender tabellen, dvs. rækker ændres til kolonner og omvendt. Dette kan være fordelagtigt, hvis tabellen skal gøres smallere a.h.t.
udskrift, eller hvis man vil bruge data til grafisk visning i grafikfanebladet.

 

 

8.1.2. KolonnetotalerBeregner totaler for kolonnerne i tabellen

 

8.1.2. RækketotalerBeregner totaler for rækkerne i tabellen.

 

8.1.2. Udskriv tabel        Udskriv tabel. Inden tabellen udskrives vises den i et skærmbillede, hvor også printervang foretages.

 

8.1.2. Tabel til Excel        Eksporterer tabellen til Excel og starter programmet. Herefter kan alle Excel's funktioner anvendes til yderligere at gå i dybden
         med tallene.

 

 

 

0.1. Pære                Anvend - (bindestreg) ved indtastning af dags dato i datofelterne.

 

0.1. Pære        0.1. Pære        Enkelte af udtrækkene – især under 'Omsætning' - kan tage temmelig lang tid, da omsætningstallene trækkes        

         direkte fra journalen. I disse situationer vises nedenstående boks.

 

8.1.1.Søger i database