6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper > Patient konto >

6.0. Header - Topbjælken

Kontoudtog

 

I Patientkonto, ses historikken over patientens regninger, rater, indbetalinger mm.

Ved klik på knappen "Indstillinger", er der mulighed for at tilføje "Vis saldo", således at saldo vises løbende.

 

Der kan også udskrives et kontoudtog til patienten. Højreklik på en tilfældig linie og vælg "Udskriv", eller brug genvejen CTRL+P

 

 

6.2.8. kontoudtog