6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper > Patient konto >

6.0. Header - Topbjælken

Tilbageførsel af splitregning

 

Når der er en regning hvor patienten og fx kommunen splitter en regning ser det således ud på patientens konto:

Ønsker man at tilbageføre regningen til kommunen eller patienten vil begge regninger altid blive tilbageført ved at trykke på det røde kryds      
Man kan ikke kun tilbageføre den ene del.

Regningen kan på samme måde også tilbageføres fra debitorens konto. Også her vil både regningen til debitoren og patienten vil blive tilbageført.

Tryk på ’Ja’

Tryk ALTID på ’Ja’

Her tager man stilling til om man ønsker at sætte ydelserne tilbage til igangværende behandling. Hvis regningen blot skal tilrettes og laves igen,
trykker man på ’Ja’.

 


Tryk på ’Udskriv’