6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper > Åbne poster >

6.0. Header - Topbjælken

Udligning i åbne poster                                                                                Klik her for video

 

Er forudbetalingen mindre end regningen?

 

Sæt flueben i linjen ”Forudbetaling” og skriv beløbet i linjen med regningen à klik på Betal.
Derefter vil der stå, at patienten har en skyldig saldo på 150,00 kr.

Aabne_poster_Udligning1

Er der to eller flere regninger, der skal med i udligningen, men er forudbetalingen ikke stor nok, sættes flueben i
”Forudbetaling” og den/de regninger der kan gå fuldt ud med i udligningen. Er der stadig en rest af forudbetalingen
tilbage, men ikke nok til at udligne en regning fuldt ud, skrives restbeløbet af forudbetalingen på regningslinjen. à klik
på Betal. Herefter vil der være en skyldig restsaldo på den regning, der kun blev delvist udlignet.

Aabne_poster_Udligning2

Aabne_poster_Udligning3

Er forudbetalingen stører end regningen?

Sæt flueben i linjen med regningen og skriv regningsbeløbet med minus foran i linjen med ”Forudbetaling” à klik på Betal.
Derefter vil der stå, at patienten har 200,00 kr. tilbage af sin forudbetaling.

Aabne_poster_Udligning4

Er der to eller flere regninger, der skal udlignes i forudbetalingen, og er der stadig en rest af forudbetalingen tilbage, sættes
flueben i regningerne og restbeløbet skrives med minus foran i linjen med ”forudbetaling” à klik på Betal.

Aabne_poster_Udligning5

Aabne_poster_Udligning6

Video: