1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Flere måder at journalisere på

 

I al dente er der flere forskellige måder at tage ydelser på.

 

1

Ydelserne kan være tilknyttet knapperne.

I vores standard setup, er alle ydelser og tekster tilknyttet knapperne.

 

Klik på en af de 15 foruddefinerede knapper. (evt 15 ekstra knapper, hvis der køres i en højere skærmopløsning)

Knapperne kan opsættes i Stamdata - Indstillinger - Egne knapper.

 

Bemærk, hvis man ikke har alle ydelser tilknyttet makro, kan dette opgraderes. Ring til Henriette og aftale en dag. tlf. 87 68 16 98

2

Fyldninger:

Klik på en tand, klik på fladeknapperne og klik på materialet: sølv, plast, glasionomer, keramik eller guld.

 

 

3

I Kartoteksbjælken i venstre side, findes alle ydelser. Klik på det midterste faneblad og de øverste knapper fremkommer: SFU (Voksenoverenskomst), PRV (private), BUT (børne) og OMS (omsorgsydelser).

 

Ydelserne kan med fordel være sorteret under Relation, eks. Parodontologi. Hermed fremkommer kun de ydelser der har tilknyttet denne relation i Stamdata - Ydelser

1.2. ydelseskartotek

4

Skriv tandbetegnelse, evt. flade og ydelse eller makro i indtastningsfeltet i nederste venstre hjørne af skærmbilledet og tryk ENTER.

 

GENVEJ for at få markøren til at stå i feltet: F12

 

Eks. +6 mk kalder forkortelsen mk på tand +6.

Ved fyldninger skriv eks. +5 123 f

Der kommer en f-fyldning på +5 flade 123

 

 

1.2. indtastningsfelt

 

Se også:

Højrekliksmenu i grafik