1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Rodmål

 

Funktionen Rodmål gør det meget lettere at finde målene på rodbehandlede tænder eller især på tænder der er ved at blive rodbehandlet.

 

Tidligere rodbehandlede tænder:

Skal man se rodmålene på en enkelt tand, som tidligere er rodbehandlet i al dente, kan der ved markering af den ønskede tand, højreklikkes i
linien med betegnelsen "R" for rodbehandlet. Nu vises en højrekliksmenu, hvor man venstre klikke på Vis/redigere rodmål.- nu vises
rodmålene for denne tand.  

 

 

 

Løbende rodmål:

Nogle klinikker ønsker at kunne registrere de løbende rodmål under rodbehandlingen. Det kræves at en fiktiv ydelse rodm findes i det private
ydelseskartotek. Findes den ikke, kan den oprettes efter følgende mønster under Stamdata/Ydelser:

 

Bemærk: Det er vigtigt at ydelses teksten starter med "#". På denne  måde kommer der ikke beløb på ydelsen.

 

 

Kaldes denne ydelse – eller en anden ydelse, der aktiverer rodmålsvinduet, vil rodmålene vise de mål der er registreret tidligere – hvis disse er
registreret naturligvis.

 

Bemærk at tanden skal være selekteret for at menuen kan vises. Det er derimod ikke nødvendigt at der står et "R" (hvad der dog i de fleste tilfælde
vil gøre) – menuen vises, hvis der findes en rodmålsregistrering på den pågældende tand.