1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Aftalebog > Opsætning > Opsætning generel >

1.0. Header Patienter

Afvigende arbejdstider                                                                                Klik for PDF vejledning

 

Afvigende arbejdstider, overskriver de almindelige arbejdstider.

Hvis en behandler eks. har fri hver 2. torsdag, men i en periode skal der arbejdes torsdage, kan disse torsdage opsættes i Afvigende arbejdstider.

Eller hvis en behandler møder kl 9 hver morgen og nogle enkelte dage skal der mødes kl 8, kan dette sættes op som afvigende arbejdstider.

 

Oprettelse af afvigende arbejdstid.

 

Vælg behandler

Klik 'Opret ny'

Opsæt arbejdstiden. Husk evt pause. Det er HELE dagen der skal indsættes

Vælg datoen for den afvigende aftale i felteterne 'Fra dato' og 'Til dato'.

 

Tryk GEM og evt. ny hvis der skal oprettes flere. Tryk herefter 'OK'.