1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Aftalebog > Opsætning > Opsætning generel >

1.0. Header Patienter

Standard arbejdstider                                                                        Klik for PDF vejledning

 

Arbejdstider opsættes individuelt for hver behandler/medarbejder, og for hhv. lige og ulige uger.

 

 

Når tiderne er registreret, tryk 'GEM' og 'OK'.

Hvis Lige og Ulige ugers arbejdstider er ens, sættes 'Gentages' til 'Hver uge'.

 

1.3.4. gem besked

Hvis der køres statistik på stoletimer og omsætning pr. time, skal man være obs på ovenstående besked. Opret evt. flere arbejdstider med forskellige 'Fra uge' og 'Til uge' istedet.

 

Afvigelser fra de normale arbejdstider kan registreres under afsnittet Afvigende arbejdstider.

 

 

 

Se også:

Afvigende arbejdstider