1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Aftalebog > Kalender >

1.0. Header Patienter

Flytning af aftale                                                                                        Klik for PDF vejledning

 

For at flytte en aftale, kan man højreklikke på den.

 

Ved højre klik på aftalen, fremkommer nedenstående liste:

 

 

 

Flyt aftale (afbud fra PT) - Flyt aftale (aflyst af klinik): Forskellen på disse 2, er teksten der bliver journalført. Er det pt. der ringer og flytter
aftalen eller er det klinik der ringer til pt. for at flytte aftalen.

 

Bemærk, markøren står klar i vinduet, til at I kan skrive initialer mm. så man ikke yderligere skal i journalen og tilføje tekst.

Svare man JA til nedenstående, bliver teksten journalført. Svarer man NEJ bliver aftalen flyttet og teksten bliver ikke journalført. Svarer man
Annuller, annulleres flytningen.

 


 

Har pt. flere tider samme dag, vil man blive spurgt om disse skal medtages.

 

Svares der JA, flyttes begge tider til flyttebjælken. Bemærk at der herunder er 2 tider. De er begge markeret, derfor er de orange.

Svares der NEJ, er det kun den pågældende aftale der flyttes.

 

Find den nye tid, som pt. skal have.

 

Der er nu flere muligheder for at sætte tiden/tiderne i aftalebogen.

 

Man kan trække tiden/tiderne fra flyttebjælken til aftalebogen

Man kan højreklikke på den nye tid i aftalebogen og vælge en af følgende:

 

1.3.2. indsæt flyttet aftale

Bemærk, hvis pt. har fået tilsendt et indkald med tid på, og ringer for at flytte tiden, er det vigtigt at
vælge "Indsæt og RET flyttet aftale", og herefter vælge at pt. kender tid for at indkaldet stadig stemmer.

 

Hvis det er en kombi tid, og man enten trækker i den orange linie i flyttebjælken eller højre klikker i aftalebogen for at indsætte tiden, ville
begge tider blive sat i aftalebogen med samme interval de hidtil har haft.

 

Man kan også selv bestemme hvordan tiderne skal stå. Dette kræver at man klikker dem "fri" af hinanden. Begge tider er markeret i flyttebjælken.
Klikker man på den bagerste tid, bliver den forreste hvid og det er kun den orange der bliver flyttet, uanset om man trækker den eller
højreklikker i aftalebogen.