1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Regning >

1.0. Header Patienter

Skriv regning

 

Når der skiftes til fanen regning er alle ydelser markerede. Det betyder at alle linier vil blive medtaget i betalingen når der klikkes på knappen
Skriv regning, eller regningsudskriften kan startes ved at klikke Return i regningsfanen.

 

 

 

Hvis kun enkelte regnings linier ønskes betalt kan der anvendes 2 metoder til markering af disse:

 

1.

Klik på den første linie der ønskes medtaget, hold museknappen nede og træk ned over de øvrige linier.

Slip museknappen, og de ønskede linier er markeret.

 

2.

Klik på den første linie der ønskes medtaget. Hold derefter Shift-knappen nede og klik samtidigt med musen på de øvrige linier. Disse behøver
ikke at stå i rækkefølge for at blive markeret.

 

Ved udskrivning af regninger påføres behandlerens SE-nummer.

 

Når regningen er udskrevet fjernes de fakturerede linier fra skærmbilledet.

 

I regningsfanebladet findes følgende valgmulighed:

 

1.4. Knappen - skriv regning

 

 

Vælges den øverste, udskrives regningen som sædvanligt med et giro- eller FI indbetalingskort.

Vælges den nederste, genereres regningen, men den bliver ikke udskrevet. I stedet vises meldingen:

 

1.4. Udskriv regning

 

Bemærk: Vælger man option 2, og vælger ’Vis’ i forbindelse med regningsudskriften, vil programmet vise regningen med et indbetalingskort.
Dette gøres altid internt. Den endelige udskrift med kvittering for indbetaling kan ikke vises på dette tidspunkt, da systemet ikke kan vide, hvilken
betalingsform, der vælges.

 

Se også:

Generer regning - udskriv ved betaling