6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper >

6.0. Header - Topbjælken

EDI                                                                                                        Klik for PDF vejledning

 

Det er nu muligt via al dente at tilgå EDI portalen. Det foregår på den måde, at man i al dente vælger, hvilken patient der arbejdes med.
Herefter kan man vælge hvilken form for kommunikation man vil foretage. Klinik- og behandlerdata mm. sendes herefter krypteret via EDI-portalen
og sundhedsdatanettet til modtagerens indbakke.

 

Der kan også håndteres henvisninger til en anden tandlæge, til hospitalet, rekvisition til WEB-req eller overflytning af en patient journal i PDF.

 

Denne standard er udviklet for at sikre en krypteret kommunikation med de personfølsomme data. Samtidig introduceres en ny måde at sende
journaler og henvisninger mellem tandklinikker. Da alt dette vil ske via sundhedsdatanettet bringes tandlægerne nu op på samme sikre

kommunikationsniveau som læger, fysioterapeuter mv.

 

Vi har samarbejde med MEDCOM, samt de fleste andre leverandører i dentalbranchen, lavet en fælles løsning – EDI portalen, som drives af
NASURE (National Sundheds Registre).