8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Lister i alBIZ >

8.0. Header alBIZ

Dags-statistik

 

En hurtig oversigt over dagens omsætning får man med knappen Dags-statistik, der findes over listerne på kartoteksbjælken.

 

7. Dagstatistik

 

Statistikken beregnes kun på de patienter, der er registreret i aftalebogen.

 

7.1. eksempel dagstatistik

 

Statistikken viser cpr-numrene på de behandlede patienter, behandleren, start- og sluttidspunkt for behandlingen, patientandelen,
overenskomstandelen (SFU/BUT/omsorg), den samlede omsætning samt den gennemsnitlige omsætning pr. time.

 

NB!

Hvis tidspunkterne for 'Sat ind' og 'Færdigbehandlet' er registreret via listen over dagens patienter benyttes de her
registrerede tider til beregningen af tidsforbruget og dermed gennemsnitsomsætningen.

Er disse tidspunkter ikke registreret, benyttes start- og sluttidspunktet for aftalen i aftalebogen til beregningen af tidsforbruget.

Hvis man ønsker ALTID KUN at benytte tiderne fra aftalebogen til beregningen af timeomsætningen skal denne option vælges  
i vinduet Markér mødetider  under Dagens patienter.

 

7.1. aftalebogens tider til dagsstatistik

 

Se også:

Markér mødetider