8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Lister i alBIZ >

8.0. Header alBIZ

Ydelser

 

Med listefunktionen 'Ydelser' kan man udtrække lister over patienter, der har fået en eller flere bestemt(e) ydelse(r) eller kombinationer af
ydelser indenfor en given periode.

 

Man kan søge patienter, der har fået bestemte ydelser efter mønstret:

Ydelse X OG/ ELLER ydelse Y MEN IKKE ydelse Z hos behandler NN i perioden FRA TIL.

 

For at lette søgningen af f.eks. undersøgelsesydelser er der oprettet et par ydelseskombinationer i systemet:

 

Søgning på 'Unders' omfatter således ydelserne 2910/1170/1171/1140/1141

Søgning på 'R/KDUS' omfatter ydelserne 1140/1141/1170/1171

Søgning på 'TDR A/B' omfatter ydelserne 1301/1302

 

Desuden kan der i afsnittet 'men ikke' søges på begrebet 'ingen andre ydelser'.

 

Ydelser, kriterier, behandlere og tidsrum indgives efter samme mønster som tidligere beskrevet under listefunktionen Plukning i patientkartoteket.

 

Et par eksempler.

Her dannes en liste over patienter, der har fået en undersøgelse og en tandrensning, men intet andet i perioden 1.1.2004 – 18.7.2004:

8.1.3. Eksempel 1

 

Her dannes en liste over patienter, der har fået en undersøgelse men ingen individuel forebyggende behandling i perioden 1.1.2004 – 18.7.2004:

 

8.1.3. Eksempel 2

 

Her dannes en liste over patienter, der har fået en almen pa-behandling men ingen tandrodsrensning i perioden 1.1.2004 – 18.7.2004:

 

8.1.3. Eksempel 3

 

Listerne kan enten udskrives eller overføres til patientlistefunktionen for udskrivning af seriebreve.

 

Se også:

Patientlister