6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Patient >

6.0. Header - Topbjælken

Default patient

 

 

Defaultpatienten angiver den standardopsætning der ønskes for at skulle foretage færrest mulige tastetryk ved oprettelse af en ny patient.

 

Indsæt de data der er relevante for din klinik:

                         Postnr. (  By, region og kommune indsættes automatisk)

                         Betalingsbetingelser

                         Rykkertype

                         Indkaldtype

                         Foretrukne mødetid

                         Mdr. mellem indkald til US

                         Antal tidsenheder til US - angives i minutter.

 

Alle informationerne kan naturligvis ændres i den konkrete patientoprettelse, men defaultpatienten gør det normalt meget hurtigere at
oprette en ny patient.