6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Patient >

6.0. Header - Topbjælken

Opret udenlandsk patient                                                                                Klik her for video

 

 

Klik Ny og udfyld CPR med de første 6 cifre efterfulgt af et u.

Eks. 260475U

 

Herefter fremkommer listen over nationalitetskoder.

 

Vælg på listen.

Bemærk, grænsearbejder er anderledes. Se afsnittet herom.

 

Skal patienten betale det hele selv, sættes sygesikringsgruppen til gruppe ”4”. Dvs. sygesikringsandelen bliver lagt sammen med patientandelen,
og der bliver rundet op eller ned.

 

Hvis patienten har krav på dansk sygesikringstilskud, sættes sygesikringsgruppen til ”1”. Husk der skal sendes dokumentation til sygesikringen,
hvis patienten sættes til gruppe ”1”.

 
Ændring af en allerede oprettet patient til en udenlandspatient – Hvis eks. en patient flytter til udlandet, og dermed ikke har et aktivt cpr. nr, skal
patienten laves om til en udenlandsk patient. Ellers vil I få den afvist fra sygesikringen.

Dette gøres via Patient - ret CPR-nummer

Hvis i har nogle patienter oprettet som 400000000 numre i CPR feltet, skal disse også rettes via Ret CPR.

 

Video: