1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient >

1.0. Header Patienter

Patient status

 

 

I feltet status kan patienten tildeles forskellige egenskaber/status. Det er ikke forudbestemt, hvad den enkelte status betyder. Det bestemmer
klinikken internt. Evt. kan en specifikation af den valgte status på den enkelte patient uddybes i Bemærkninger på patienten.

 

Vælges VIP, gult eller rødt kort fremkommer der et informationsbillede øverst i skærmbilledet.

 

1.1. Gult kort

 

Alle ændringer og tilføjelser til patientdata skal afsluttes med at klikke på Gem.

 

Inaktivering foretages ved at markere check-boksen Inaktiv.

Samtidigt med denne ændring, registreres datoen for inaktivering i journalen, så der kan føres statistik på, hvor mange patienter, der er blevet
inaktiveret i en bestemt periode.Disse oplysninger kan findes i alBIZ modulet (udvidet statistik).

 

 

Ved inaktivering af en patient fjernes denne fra patientlisten - derfor indlæses den næste patient altid.

 

Inaktiverede patienter kan indlæses igen ved at søge på CPR-nummeret, ved at skrive ordet Inaktiv eller skriv i-ha,sø (eks. søgning på Søren
Hansen) i søgeboksen.

Bemærk: Søges der på eks. en fødselsdato, vises de inaktive patienter med en turkis farve i listen.

 

1.1. Inaktive PT