5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Ydelser > Funktioner >

5.0. HeaderStamdata

Kald brev

 

 

Ydelsen kalder et forud defineret brev, som automatisk udskrives om ligger klar til udlevering til patienten efter endt behandling. Funktionen
skal primært betragtes som en reminder der sikrer at den relevante kommunikation til patienten udskrives.

 

Alle udskrevne breve lagres under knappen 'Patientarkiv' i journal fanebladet.

 

Vælg det brev der ønskes tilknyttet en given ydelse.

 

Klik Gem.