7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken > Ydelser >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Kartoteks afgrænsning

 

Kartotekerne kan afgrænses i såkaldte Ydelsesrelationer.

 

Ved klik på rullepanelet under ydelser, åbnes de afgrænsningsmuligheder der er til rådighed i det enkelte kartotek.

 

Denne afgrænsning bruges til at forbedre overblikket over kartotekernes indhold, og opsætningen sker under Stamdata, Ydelser.

 

7.2. Kartoteks afgrænsning

 

Se også:

Hvad er en ydelsesrelation?

Oprettelse og redigering af ydelsesrelationer