2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Kontoforespørgsel

 

Gå i 'Økonomi', 'Opslag/Udskrifter' og vælg "Regnskab" og "Kontoforespørgsel"

 

Konto - Skriv kontoen, find den i listen, eller skriv noget af den i bogstaver eller tal, og al dente søger mens du skriver

Fra dato - Skriv den dato du ville søge fra

Til dato - Skriv slut datoen

Behandler - Blank er = alle behandler. Der kan vælges behandler og der vises kun de posteringer der er mærket med den behandler.

Opslag - Tryk Opslag for at se tallene

Vis posteringer grupperet - Sæt flueben hvis posteringerne skal vises grupperet.

Vis ikke-posterede - viser hvis der står noget i posteringsark der ikke er bogført.

Vis Debet/kredit - tilføjer Debet og kredit kolonner.

 

 

Højreklik for at se bilag, eller for at udskrive.