2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Kasserapport

 

Gå i 'Økonomi', 'Opslag/Udskrifter' og vælg "Regnskab" og "Kasserapport"

 

Her ses den igangværende kasserapport.

 

I kasserapporten kan man se bevægelser for kasse / bank / giro / dankort siden sidste dagslut.

 

Kasserapport - Den står altid på den igangværende, men i listen kan vælges kasserapporter for hver gang der er kørt dagslut, eller at man har valgt

højreklik - udskriv og afslut kasserapport.

 

Vis posteringer grupperet - Posteringerne vises enkeltvis, men hvis der sættes flueben, vises CPR numre ikke, men derimod modkontoen, og alle

"ens" bilag er grupperet.

 

Vis ikke-posterede - viser det der evt. står i posteringsark som ikke er bogført. Der ville være et i ud for som på billedet herunder.

 

 

Ved højreklik:

 

 

Vis bilag - Viser bilag i nyt vindue.

 

Kopier Ctrl+C - kopier linien og den kan indsættes i Excel, mail eller lign.

 

Udskriv - Vælg om den skal udskrive uafsluttet. Dvs. udskriften kommer ud og skærmbilledet forbliver som det er. Afslut og udskriv, tømmer

kasserapporten og lægger ultimo i primo og man starte på en ny liste. Udskriften kan genprintes fra feltet "Kasserapport"