5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Ydelser > Funktioner >

5.0. HeaderStamdata

Kontrol efter mdr.

 

Med denne funktion kan alle ydelser sættes op til at vise en meddelelse et antal måneder efter en given behandling.

 

 

Vælg den relevante ydelse.

Indsæt antallet af måneder i feltet Kontrol efter mdr.

Klik Gem.

 

Første gang patienten indlæses efter udløbet af den valgte periode fremkommer nedenstående boks:

 

 

Marker den (de) linier der skal fjernes fra boksen og sæt flueben i boksen Vis ikke markerede linier igen.

Klik på LUK.

 

Alternativt indsæt et nyt kontrolinterval og klik på knappen Registrer markerede linier til kontrol om.

 

 

Klik OK og derefter Luk.

 

Der er ligeledes muligt at registrere en tidligere ydelse til kontrol ved at højreklikke på ydelsen i journalen. Herefter indsættes blot det
ønskede antal måneder i dialogboksen.

 

Bemærk: Kontrollen beregnes pr. default ud fra ydelsesdatoen. Ønsker man at beregne ud fra en anden dato, kan denne indtastes i feltet.
Med knappen "Dags dato" kan man indsætte dags dato i datofeltet.

Man kan i journalen se, om der er registreret kontroller på en ydelse, selvom datoen for påmindelsen ikke er nået endnu.

Hvis der er registreret en kontrol, vises en lille knap med et udråbstegn til højre for stopurs-ikonet i journalen.

 

 

Se også:

Registrerede kontroller