1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Registrerede kontroller

 

Man kan i journalen se, om der er registreret kontroller på en ydelse, selvom datoen for påmindelsen ikke er nået endnu.

Hvis der er registreret en kontrol, vises en lille knap med et udråbstegn til vemstre for kamera-ikonet i journalen.

Et klik på denne knap åbner kontrolvinduet.

 

Når vinduet åbnes vises de kontroller, hvor datoen for påmindelsen er nået. D.v.s. den pågældende kontrol skal udføres når patienten er i stolen.

 

1.2. Registrerede kontroller

 

Hvis knappen med udråbstegnet vises uden at der er registrerede kontroller i vinduet, er det et udtryk for at der er kontroller der skal foretages,
men at tidspunktet for kontrollen ikke er nået endnu.

 

Ved klik på Vis alle vises et nyt vindue hvor alle kontroller vises - uafhængigt af registreringsdatoen. Man kan her vælge en kontrol og enten
slette den, eller tilpasse kontroldatoen.

 

1.2. Alle kontroller

 

Kontrollerne forsvinder ikke af sig selv. Heller ikke selvom behandlingen er foretaget.

Klik på !

Klik på "Vis alle"

Markere de linier der skal slettes, og vælg "Slet markerede".

 

I stamdata - ydelser er det sat op hvor lang tid der skal gå mellem kontrollerne.

1.2. kontrol

 

Bemærk, man kan altid tilføje en enkelt ydelse til kontrol, ved at højreklikke på ydelsen i journalen og vælge"Registrere ydelse til kontrol."

Se også:

Opsætning af kontrol efter mdr.