5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Ydelser > Prisopdatering >

5.0. HeaderStamdata

Manuel prisopdatering

 

Klik på knappen for den tabel, der skal tilpasses (Voksenoverenskomst, BUT, omsorgstandpleje eller private priser).

 

Herved åbnes indtastningsbilledet for den valgte tabel.

 

Man kan nu indtaste priserne i samme rækkefølge som de optræder på formularerne fra DTF.

 

Under voksenoverenskomstpriserne kan man vælge at gr.-2 priserne under indtastningen overtages automatisk fra gr.-1 priserne. I dette
tilfælde overspringes felterne med gr.-2 priserne.

 

Efter indtastningen kan man med én knap sætte gr.-2 priserne til et givet antal procent over gr.-1 priserne, eller man kan sætte alle
gr.-2 priser = gr.-1 priser med en anden knap.

 

Ydelser, der er oprettet flere gange, f.eks. operationer af forskellig sværhedsgrad markeres med rød farve. Ud for ydelsen er der en knap,
der åbner et særskilt vindue, hvor priserne på de enkelte ydelser kan tilpasses individuelt.