5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Ydelser > Prisopdatering >

5.0. HeaderStamdata

Reguleringstillæg

 

Den nemmeste og hurtigste metode til at foretage prisopdateringen er at benytte reguleringstillæget. Reguleringsmodulet indeholder oplysninger
om alle ydelsernes grundhonorar, så alle priser kan opdateres blot ved at angive reguleringstillæget.

 

 

Angiv reguleringstillæget og gyldighedsdatoen i de respektive felter og tryk OK.

 

Herved opdateres ALLE tabeller på én gang. Efter opdateringen udskrives en liste over ydelser, der skal tilpasses manuelt.

 

Når modulet forlades, skal man angive gyldighedsdatoen for de nye priser.

 

Når denne dato nås, kan man fra ydelseskartoteket aktivere de nye priser blot ved at trykke

Aktivér ny prisliste.