0.0. Header-Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt > Sikkerhed >

0.0. Header-Generelt

Mappestruktur

 

I forbindelse med opdatering til version 4 er mappestrukturen i al dente blevet ændret.

Dette er sket, dels for at forbedre oversigten og dels for at muliggøre den nye ASP-opsætning, hvor flere klinikker kan dele én server,
hvilket betyder at det samme program styrer forskellige databaser.

 

0.2. Mappestruktur

 

Den nye mappestruktur gør det lettere at overskue, hvilke data der skal tages med i en datasikring.

Alle klinikkens ’bevægelige’ data, dvs. data der ændres dagligt, findes i mappen ’resources\defaultklinik’, hvor navnet ’defaultklinik’ kan være
udskiftet med et andet navn. Defaultklinik er den standard, vi benytter hvis der kun er et sæt klinikdata på serveren.

 

En sikkerhedskopiering af mappen ’resources’ vil således medtage alle bevægelige data for alle klinikker på serveren (markeret med blå
skrift i diagrammet).

 

En systemsikring, dvs. en sikkerhedskopiering der medtager alt – programmer såvel som data – gøres ved at kopiere hovedmappen
(S:\ eller C:\aldente).

 

Det er ikke nødvendigt at foretage en systemsikring hver dag. Kun i forbindelse med en opdatering sker der ændringer i mapperne udenfor
’resources’, så en systemsikring efter en opdatering er tilstrækkeligt.

 

De klinikker, der benytter alSecure fjernbackup, behøver slet ikke tænke på systemsikringen, da Tivoli softwaren automatisk medtager
alle ændrede filer.