1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient >

1.0. Header Patienter

Regning med helbredstillæg

Hvis en patient får helbredstillæg fra det offentlige, har man nu mulighed for at automatisere regningsprocessen! Dette gøres ved
en simpel opsætning på patientforsiden, som automatisk overført sætter procenten på regningslinjerne. Er patienten også medlem af
Sygeforsikringen danmark, vil tilskuddet fra danmark automatisk bliver håndteret på regningen via et web opslag til Sygeforsikringen
danmark. Web opslaget til Sygeforsikringen danmark er helt eksklusiv for al dente brugere.

OBS: Denne opsætning og web opslaget må KUN anvendes på patienter med helbredstillæg.

Gå i ’Patienter’ -> ’Patient’. Sæt flueben i ’Med.kort’ og tast procentsats.

Klik på ’Gem’ på patientforsiden.

 

Journalen skrives som normalt! I det, man går i regningsfanen, vil al dente automatisk sætte tilskuddet på de ydelser som har et
regionsstilskud, ud fra opsætningen der er fortaget på patienten.

Er patienten medlem af Sygeforsikringen danmark, vil der automatisk blive oprettet to linjer, som henholdsvis fratrækker danmarks
tilskuddet til kommunen og lægger det til regningen til patienten.

Det er således ikke nødvendigt at foretage sig yderligere inden regningen udskrives. Dog, hvis der er yderligere ydelser, hvor
patienten får tislkud, skal disse sætte manuelt via et højreklik – ’Sæt debitor/tilskud’ på de udvalgte linjer.  

 

 

 

 

Ved klik på ’Skriv regning’, henter al dente oplysninger om danmarkstilskud for den aktuelle patient og udfylder automatisk beløbet
på disse to linjer.

Klik nu på ’Udskriv’ for at udskrive regningen. Regningen deles i to – en til Kommunen og en til patienten.