1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient >

1.0. Header Patienter

E-mail

 

Knappen Mail i patientfanebladet kan bruges til at skrive en mail til patienten. Knappen kalder et specifikt program.

 

 

Mailprogrammet som knappen kalder, sættes op under Stamdata – indstillinger – Egne programmer – Standard mailprogram.
Systemet understøtter kald af MS Outlook og Outlook Express.

 

Mailen bliver IKKE gemt i patientens journal. Det kan derfor være smartere, at vælge et brev fra knappen Breve og sende denne på mail.
Dermed bliver det gemt i journalen.

 

Se også:

Opsætning af standard E-mail program