6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper > Åbne poster >

6.0. Header - Topbjælken

Rate opdeling

 

En regning kan deles op i flere regninger. Det kræver at den er udskrevet, så den står i Åbne poster.

 

Markere med flueben i Betal, ud for den regning der skal deles op. Der kan kun deles en regning op ad gangen.

Klik herefter på knappen Rate.

 

6.2.7. rate

Udfyld felterne der er markeret herunder.

 

Fast antal, opdeler i det antal regninger der skrives i feltet

Første betalingsdato skal udfyldes, og al dente ændre forfald dato på alle regninger.

Interval - vælg 14 dage eller 1 mdr.

Skriv evt rategebyr pr. rate.

6.2.7. rateopdeling

Der kan også vælges Fast beløb, som i vinduet herunder.

Rest beløbet kommer på den sidste regning.

 

6.2.7. rateopdelingFast

 

Tryk OK

Nedenstående vindue fremkommer. Der bliver udskrevet 2 rateaftaledokumenter. 1 til pt. og 1 til klinik. Pt. skal underskrive den til klinik.

 

6.2.7. rateudskrift

 

Herefter bliver alle raterne udskrevet på regningspapir.

OCR linien på billedet herunder, indholder følgende:

71 = kortart

9 = betyder det er en rate eller nyt indbetalingskort.

3697 = patientens interne journalnummer.

6 = tjekcifre

06543123 = klinikkens FI nummer.

 

6.2.7. fi

 

I Åbne poster, ses alle rater. De har det oprindelige regningsnummer.

Forfaldsdato i henhold til opsætning af 1. betalingsdato i opdeling af rate.

 

6.2.7. aabnePosterRate

 

Ved indlæsning af bankfiler, bliver raterne bogført.

Ved manuel bogføring, findes raten ved at søge på patientens interne journal nummer. Søg med bindestreg foran.eks. -3697

Rater og rateaftale kan genudskrives fra Patientkonto.

 

 

Har man flere regninger på en patient, kan man opdele dem i rater enkeltvis. 1. betalingsdato på nr. 2 regnings rateopdeling,

skal blot starte, efter den første regnings rateopdeling er slut.

 

Hvis en pt. betaler en del af regningen og resten skal deles op i rater, så lav indbetalingen først og del restbeløbet op i rater.

 

Se også:

Patient konto

***