1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Højrekliksmenu

 

Højreklik på en tand i tandstatus, giver mange muligheder for registereringer.

 

 

 

1.2. højreklik tand1.2. shift højreklik

Tandstatus

Højreklik på en tand og få en liste.

SHIFT+højreklik for en udvidet liste.

 

Bemærk, der kommer kun grafik på tanden. Det bliver IKKE journalført.

For at journalføre registreringer brug Tandregistrering.

 

Disse højreklikslister kan defineres i Setup - Optioner

 

Journaltekst

 

Højreklik på en journaltekst, og få mulighederne:

Søg samme mærke - Hvis journalteksten er tilknyttet et mærke, kan man søge flere tekster med samme mærke.

Skift behandler - Markere de linier der skal ændres behanlder initialer, og højreklik for at vælge skift behandler.

Slet linie - markere den eller de linier der skal slettes.

Indsæt tekstlinie - får mulighed for at skrive en tekst som bliver indsat over den linie der højreklikkes på.

Klik / sæt ind - Ved Klip, kan teksten flyttes og sættes ind andet steds. Har man klippet en tekst, ville der stå "Sæt ind" i højrekliksmenuen og der er mulighed for at indsætte den udklippede tekst.

1.2. højreklik tekst

 

1.2. højreklik tekst2

 

Ydelseslinie ikke faktureret

 

Højreklik på en ydelseslinie, og få mulighederne:

Søg samme ydelse - søger alle ydelser med samme mærke i pågældende journal.

Søg samme mærke - samme som i journaltekst

Uden beregning - Markere ydelser som skal være uden beregning og højreklik for at vælge Uden beregning.

Skift behandler - samme som i journaltekst

Sæt debitor tilskud - se debitor/tilskud

Registrer ydelse til kontrol - se registerede kontroller

Indsæt tekstlinie - samme som i journaltekst

Klip / Sæt ind - samme som i journaltekst

1.2. højreklik ydelse

 

Ydelseslinie faktureret

 

Højreklik på en ydelse der er faktureret og få mulighederne:

Søg samme ydelse - samme som i ovenstående

Søg samme mærke - samme som i journaltekst

Vis linier fra samme regning - viser alle ydelser fra samme regning

Overfør til overslag - Overfører den/de markerede linier til overslag.

Registrer ydelse til kontrol - se registerede kontroller

Indsæt tekstlinie - samme som i journaltekst

 

1.2. højreklik ydelse2

Anamnese linie

 

Højreklik på en anamneselinie og få mulighederne:

Vis anamnesetekst - Her vises der en tekst om forholdsregler vedr. den pågældende sygdom, såfremt at der står en tekst tilknyttet i Stamdata - kartoteker - Anamnese

Søg samme mærke - samme som i journaltekst

Skift behandler - samme som i journaltekst

Slet linie - Slette den eller de markerede linier

Indsæt tekstlinie - samme som i journaltekst

Klik / Sæt ind - samme som i journaltekst

 

1.2. højreklik anamnese

Regnings linie

 

Højreklik på en regningslinie og få mulighederne:

Vis/genprint denne regning - Viser regning på skærm, eller udskriver på printer. Giver mulighed for at udskrive regning påført "KOPI".

Vis linier fra regning - Viser tilhørende ydelser

Tilbagefører denne regning - Lav en kreditnota.

Indsæt tekstlinie - samme som i journaltekst

Klik / Sæt ind - samme som i journaltekst

1.2. højreklik regningslinie

 

Kreditnota linie

 

Højreklik på kreditnota og få mulighederne:

Vis/genprint denne kreditnota - Viser på skærm, eller udskriver kreditnota.

Vis linier fra kreditnota - Viser tilhørende linier

Indsæt tekstlinie - samme som i journaltekst

Klik / Sæt ind - samme som i journaltekst

1.2. højreklik kreditnota