1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Registrering af debitor/tilskud

 

Skal forsikringen, kommunen eller en anden part, betale hele eller dele af regningen, kan man sætte debitor/tilskud på de pågældende ydelser.

 

HUSK, hvis det er en børnepatient eller omsorg, så skal I blot sørge for at sygesikringsgruppen står rigtigt, så deler al dente selv regningen.

I skal altså IKKE sætte debitor/tilskud på børne- og omsorgspatienter.

 

Tjek evt. i Økonomi - Debitor  om debitoren er oprettet korrekt.

Her kan også opsættes, om regningen skal sendes via e-faktura.

Ved kommuneregning, skal det pågældende EAN nummer står under kommunen i patientfanebladet.

 

1.2. ean

 

Skriv patientens journal på normalvis og gå i Regningsfanebladet.

Inden udskrift af regningen, sættes debitor tilskuddet således:

 

Markere de pågældende ydelser. Ved flere ydelser, klik på én ydelse, hold SHIFT nede og klik på de andre ydelser en efter en.

Bemærk, i kolonne 2, vises sygesikringstilskuddet.

Ved medicinkort, gives som regel ikke tilskud til ydelser uden sygesikringstilskud.

 

Højreklik i markeringen og vælg "Sæt debitor/tilskud"

Vælg "Andre debitorer" eller "Kommune (tandkort/social etc.)

 

Indtast det ønskede tilskud i Procent eller vælg KR og skriv beløbs tilskuddet i kr.

Herefter kan der klikkes Vis. Ellers klikkes på OK for at tilskuddet sættes.

Bemærk, kommunen har ret til at modregne danmarkstilskud, hvis pt. er medlem af sygeforsikringen danmark.

 

 

Regningerne er nu klar til udskrift, men vær sikker på at debitoren er oprettet.

 

Vælg "Udskriv regning med indbetalingskort"

Klik på 1.2. skriv regning

Hvis tilskuddet er til "andre debitorer" vil der nu komme en liste over alle oprettede "Andre debitorer". Vælg fra denne liste og tryk OK.

 

Knappen "Send e-faktura", viser blot et antal, hvis der ligger nogle e-faktura i kø. Disse bliver sendt når der er "hul igennem".

 

Har man valgt at sende via e-faktura, kommer der kun en regning ud til patienten. Den anden debitorers regning bliver sendt med det samme via e-faktura.

Har man ikke valgt e-faktura, kommer den ud på papir, såfremt man har valgt "Udskriv regning med indbetalingskort"

 

Hvis man i regning, har valgt 1.2. generer regning, kommer den ikke ud på papir.

Kan udskrives fra journalen eller debitorens Åbne poster eller konto.

 

 

 

I journalen kan man nu tydeligt se, at der er lavet en split regning og hvilket nr der tilhøre hvad. .

 

 

På selve regningen står der tydeligt, hvor meget den anden part har skal betale.

Eks.:

 

 

OBS:

Da disse regninger udskrives i en "samlet pakke", kan de også kun tilbageføres samlet.

Derfor i Oversigt regninger/Patient konto hvor regningen tilbageføres, når man klikker på 1.2. Tilbageførings kryds

 

for at tilbageføre en regning vil Obs! boksen herunder blive vist.

 

 

Tryk 'Ja'

 

 

Tryk 'Ja'