1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Memo / Infoboks

 

Ved klik på 6.5. Memo blå fremkommer der en memo (post it) hvor supplerende oplysninger om patienten kan registreres. Denne funktion anvendes til
informationer der ikke ønskes påført journalen og som ikke skal fremgå af Bemærkningsfeltet på patientkortet.

 

Memo er opdelt i flere faneblade

Det er altid en god ide at starte med Dags Dato. Klik blot på knappen Dags Dato.

Det er også en god ide at slutte af med at skrive dine initialer.

 

Fanebladene:

Patient: Her kan skrives det, som er nødvendigt for receptionen at vide, når denne patient hentes frem på skærmen.

 

Indkald: Her kan skrives det, som er relevant for indkaldet. Eks. hvis patienten gerne ville indkaldes sammen med ægtefælle.

 

 

Vinduet kan trækkes større og mindre med musen.

Vinduet kan også flyttes rundt på skærmen ved at trække i den øverste bjælke.

 

Fanebladene:

Journalbemærkning Generelt: Her kan skrives det som er relevant for behandleren at vide.

 

Journalbemærkning Tandspecifik: Her kan skrives det som er relevant for en enkelt tand. Der vil være et lille 6.5. i markering på tand markering under den pågældende tand.

 

 

De faneblade der står noget under, vil være markeret med gul.

De tænder der står noget om, vil være markeret med orange.

I journalen i tandstatus vil der være et lille 6.5. i markering på tand markering på de pågældende tænder.

Man kan højreklikke på den pågældende tand med 6.5. i markering på tand markering, og vælge INFO. Det er den nemmeste måde at se hvad der står i memo
omkring den enkelte tand.

 

 

Nederst i boksen findes 3 check-bokse:

 

Åbn automatisk: Sættes der et flueben i boksen 'Åbn automatisk' vil boksen automatisk poppe op når patienten indlæses, hvis der står
tekst i memofeltet.

 

Altid øverst: Sættes der et flueben i boksen 'Altid øverst' vil boksen 'flyde' oven på al dentes skærmbillede og vedblive at være synlig, selvom
man skifter til et andet faneblad.

 

Altid: Sættes der et flueben i boksen 'Altid' gælder disse indstillinger generelt. Sættes der ikke flueben her, gælder indstillingerne kun
for den aktuelle patient.

 

Boksen kan flyttes, så man kan placere den, hvor det er mest hensigtsmæssigt, så den ikke står oveni patientnavn og CPR:

Træk med venstre musetast i den øverste bjælke af Memoboksen, og slip musen, ved den ønskede placering. Tyk Gem og luk. Boksen
popper nu op på dette sted, på denne pc, på alle patienter.

 

Genvej.

Dags dato: ctrl+ d

Gem og luk: ctrl+ enter

 

 

 

Når der er foretaget indtastninger på en memo og denne er gemt, ændres ikonets farve til grøn 6.5. Memo grøn.

 

Hvis en memo ønskes slettet åbnes den ved at klikke på det grønne ikon. Herefter slettes teksten i memoet og der klikkes på Gem.

 

Nu er memoet slettet, og der er kvitteret herfor ved at ikonet igen er ændret til blå 6.5. Memo blå.

 

Se også:

Bemærkninger