1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Regning > Sygesikringsafregning >

1.0. Header Patienter

Tilbageførsel af tidligere afregning

 

Hvis man tilbagefører en regning, der i en tidligere afregning er afregnet hos sygesikringen, kan der nu genereres en "korrektions-indberetning"

i afregningsfilen.

 

Ved tilbageførsel spørges:

 

1.4.1. Tilbageføring af SFU

 

Svar Ja for at tilbageføre regningen og samtidig generere en korrektionsregning i afregningsfilen.

 

Hvornår skal der svares ja eller nej her?

Hvis regningen, der tilbageføres er afregnet og godkendt (betalt) hos sygesikringen, skal der svares ja. Indeholdt regningen f.eks. en SU kan man

ikke afregne en ny SU før den tidligere regning er indberettet som en korrektion.

Vil man derimod tilbageføre en regning, der er sendt til sygsikringen – men afvist – skal man selvfølgelig svare Nej, da man ellers vil få fratrukket

beløbet for en regning, som man ikke har fået penge for.