8.0. Header alCOM basic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alCOM > alCOM basic > Funktioner alCOM > Automatisk forsendelse af SMS >

8.0. Header alCOM basic

Standard SMS beskeder

 

Under Stamdata – Kartoteker – SMS beskeder, oprettes teksterne til de automatiske SMS.

Bemærk: Funktionen kan kun kaldes, hvis SMS licensen er aktiveret.

 

 

Der indtastes et navn (titel) samt den tilhørende tekst.

Der kan indsættes parameterfelter på samme måde som i standardbrevene, dog er antallet af gyldige parameterfelter reduceret i forhold til
standardbrevene.

 

NB! Der er intet tjek af længden på SMS-beskeden her, da denne afhænger af de parameterfelter der vælges. Det er brugerens eget
ansvar at holde tekstlængden inden for de tilladte 160 karakterer.