8.0. Header alCOM basic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alCOM > alCOM basic > Funktioner alCOM > Automatisk forsendelse af SMS >

8.0. Header alCOM basic

Patientbundet forsendelse

 

Disse SMS-beskeder er bundet til den enkelte patient.

 

Opsætningen sker i Patienter - Rediger - eller knappen 'Aftaler' i topbjælken.

 

 

Her kan det bestemmes om patienten aldrig skal have SMS-beskeder, eller om patienten altid skal have en SMS forud for enhver aftale.

 

I drop-down menuen Send SMS i patientbilledet under afsnittet Indkald, defineres patientens individuelle "SMS-opsætning".

Vælges Jvf aftale vil der kun sendes SMS, hvis aftaletypen er sat op til en SMS-forsendelse.

Vælges Aldrig, vil der aldrig sendes SMS – heller ikke hvis aftaletypen egentlig skulle sende en SMS.

Vælges en af tidsangivelserne, sendes der en SMS før hver aftale, svarende til den valgte tidsangivelse.