5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Data > Datasikring/Restore >

5.0. HeaderStamdata

Start datasikring

 

 

 

Opretter en kopi af hele databasen i en selvstændig fil. Benyt altid denne funktion inden der indlæses opdateringer o.l.

 

Systemet kan klare at køre en datasikring af en åben database, men ingen systemer kan håndtere en datasikring samtidigt med at der
inddateres nye data. for derfor at sikre mod inkonsistente data, låses alle tabeller i forbindelse med en datasikring (varighed 1-2 min.).

 

Der genereres automatisk en meddelelse til alle arbejdsstationer om, at der køres datasikring. Så snart datasikringer er afsluttet og
tabellerne låst op igen, sendes der en meddelelse om, at man nu kan fortsætte inddateringen.

 

Datasikringen gemmes i en egen mappe under \aldente\data og får et navn, der er sammensat af datoen og klokkeslettet. Er der allerede
10 mapper, overskrives den ældste med den nye datasikring.

 

 

Når knappen Start datasikring aktiveres stilles nedenstående spørgsmål. Det anbefales at gennemføre en systemspejling mindst en
gang om dagen.

 

5.4.1. Spejling ved datasikring

 

Obs.: Hvis der sker en fejl i datasikringen (udtræk af databasen) kommer der en advarsel, næste gang al dente startes op. Ligeledes
vises en advarsel, hvis seneste datasikring er ældre end én dag.

 

Se også:

Automatisk backup

Indlæs datasikring