1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Journaltekst

 

 

Skriv en ny tekst:

 

 

Klik på knappen Tekst. Hvis teksten omhandler en eller flere tænder, markere da tand/tænder først, inden der trykkes på knappen Tekst.
Hermed bliver tandbetegnelsen journalført. Teksten ville komme frem når der søges på tandhistorik.

 

Læs teksten i nedenstående vindue.

 

1.2. journaltekst

 

Redigere en tekst der ER skrevet:

 1. Dobbeltklik på den ønskede linie. Her åbnes journaltekst boksen, hvor de nødvendige rettelser udføres.

 2. Klik "GEM" og den nye tekst bliver gemt i journalen.

 

 

OBS.: Ændringer i journalen, foretaget på andre datoer end dags dato, kan udskrives ved udskrift af journalen.

Vælger man"Vis slettede linier", kan slettede linier også ses, samt gendannes. Slettede linier følger med, ved exportering/importering af journal.

 

 

Beskrivelse af følgende:

1.2. Ændring af journallinie

 

Makro = Foruddefineret journaltekst.

 

Mærke = denne tekst vil blive vist når man i journalen vælger underjournalen RØNT

1.2. underjournal

 

Stavekontrol = Sæt flueben og tryk GEM, hvis der skal køres med stavekontrol. Hvis ikke, så fjern flueben. Den husker det sidst brugte.

Hvis der køres med stavekontrol, kan man holde musen over et ord med bølget linie, holde SHIFT nede og højreklikke. Der fremkommer en
liste med ordforslag.

Der kan vælges Ignorer, eller ADD, hvis man ville tilføje ordet til den interne ordbog.

 

Ordbogen indeholder den danske ordbog, samt journalforkortelser fra tandlægeskolen.