6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Patient >

6.0. Header - Topbjælken

Ny patient

 

 

Klik Ny og udfyld alle relevante felter.

Afslut med Gem.

 

Ved oprettelse af en ny patient, udfyldes region og kommune automatisk når postnummeret indtastes og efterfølgende tast Enter eller TAB.

 

Vil man benytte denne funktion på gamle patienter (i forbindelse med konvertering fra et ældre system), kan man klikke i postnummerfeltet

og trykke Enter eller TAB. Derved opdateres  region og kommune. Det er nu ikke muligt at gemme en patient, hvis regionen ikke er udfyldt,

og det er ikke muligt at gemme en gruppe 3 patient, hvis kommunen ikke er registreret inkl. EAN nr..

 

Der tages hensyn til, at nogle postnumre dækker et område, der tilhører forskellige kommuner. Indtastes et postnummer, der kan tilhøre

flere kommuner, bedes man om at vælge patientens kommune fra listen over de mulige kommuner.

 

Der tages ligeledes hensyn til, at nogle kommuner har flere forskellige EAN nr. pr. kommune nr. Det gælder både indenfor børn- og

ungdomstandplejen, medicinkort, omsorgstandplejen osv. Bemærk: Det er MEGET vigtigt, at få valgt det korrekte EAN nr. til den enkelte

patient, hvis kommunen er involveret i betalingen af patientens regning.

 

Det er ikke muligt at udskrive en regning, hvis kommunen ikke er registreret.

 

Patientoplysninger kan også indlæses automatisk via sygesikringskortet.

 

0.1. Pære: al dente skriver automatisk det første bogstav med stort i alle navne og adressefelter.

 

Se også:

Defaultpatient

Patientoplysninger

Indlæsning af sygesikringskort

Nationalitetskoder