8.0. Header alCOM basic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alCOM > alCOM basic > Funktioner alCOM > E-mail alCOM >

8.0. Header alCOM basic

Opsætning af e-mail

 

Den korrekte opsætning af mailfunktionerne er forudsætningen for at mail-modulerne i al dente virker efter hensigten.

Opsætningen foretages under Stamdata – Indstillinger – Kommunikation.

Menupunktet Kommunikation findes kun, hvis der er installeret en gyldig licens for modulet alCOM basic eller extended.

 

 

 

Det er muligt at benytte Pop3- og SMTP servere, der kræver en SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Endvidere kan der oprettes flere
E-mail konti, der kan benyttes uafhængigt af hinanden.

 

Klik knappen Ny for at oprette en ny konto. Indtast et navn for den konto der oprettes.

 

I Listen til højre ses en oversigt over oprettede accounts. Et dobbeltklik på et kontonavn i listen indlæser kontoopsætningerne i felterne på siden.

 

Indtast afsendernavn og –adresse i de tilsvarende felter.

 

NB! Mange mail-providere kræver at disse felter er udfyldte, da mailen ellers sendes anonymt, hvilket mange steder betyder, at mailen
klassificeres som ’spam’.

 

I feltet POP3-server indtastes navnet på POP serveren (indgående mail) og i feltet SMTP indtastes navnet på SMTP-serveren (udgående mail).
*Hvis du er i tvivl om navnene kan de som regel findes under menuen ’konti’ i dit normale mailprogram (f.eks. Outlook Express).

 

I login feltet tastes det navn, du normalt bruger til at logge på din mailserver. I mange tilfælde – men ikke altid – er dette navn lig med e-mail adressen.

I feltet password indtastes dit password til mail-kontoen.

 

Det er ikke alle SMTP-servere der kræver et brugernavn og password. Hvis det kræves, sættes et flueben i ’SMTP-serveren kræver godkendelse’.
Hvis denne markering ikke er sat, ignoreres brugernavnet og password ved login på SMTP serveren.

 

Enkelte pop3- og smtp servere benytter en protokol med forhøjet sikkerhed, det såkaldte Secure socket layer. Er dette tilfældet sættes et
flueben i boksen ’log på med SSL’,

 

Med knappen ’Check forbindelse’ kan man nemt teste om navnet på POP-serveren eller SMTPserveren er indtastet korrekt.

 

Ligeledes kan man med knappen ’Check login’ teste om brugernavn og password er indtastet korrekt.

 

 

0.1. Pære         Outlook Express findes som regel under 'Programmer – Outlook Express' og hedder MSIMN.EXE

Hvis du har Microsoft Office installeret og benytter Outlook, findes dette som regel under 'Programmer –MicrosoftOffice – Office'
og hedder OUTLOOK.EXE

 

Hvis der sættes flueben i feltet Aktiver baggrundscheck for indgående mails vil al dente automatisk give besked, hvis der er nye mails i din inbox.

Du kan koble et akustisk signal til dette, ved at angive navnet på den WAV-fil, der skal afspilles, når der er mail.

 

  0.1. Pære        Windows WAV-filer findes under 'Windows\Media'