8.0. Header alCOM basic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alCOM > alCOM basic > Funktioner alCOM > E-mail alCOM >

8.0. Header alCOM basic

SMTP Queue

 

 

Sættes der et flueben i boksen ’SMTP Queue’ , afvikles udgående mail over en såkaldt queue – en slags spooler for mails. Mailen lægges i

en vente-kø, så det sendende programm ikke skal vente på at mailen bliver sendt. Dette giver en enorm hastighedsfordel, især hvis der sendes mange

mails på een gang (f.eks. ved e-mail indkald).

 

Hvis SMTP queue funktionen vælges skal servicen SMTP-queue installeres på hver arbejdsplads, der sender mail.

 

Installation af SMTP queue:

Installationsprogrammet til SMTP-queue findes under UTILS mappen (S:\UTILS) og hedder ChilkatSmtpQ.msi.

 

Start programmet

 

8.2.1. Chilkat installation

 

Hvis du logger på Windows med forskellige brugernavne, bør der optionen ’everyone’ aktiveres, da funktionen ellers kun virker for den aktuelle bruger.

 

Når installationen er afsluttet, er servicen installeret og klar til brug.

 

Hvis du ønsker at ændre i konfigurationen, findes konfigurationsprogrammet under Start – alle programmer - Chilkat smtpQ – Configure smtpQ

 

8.2.1. Chilkat smtpQ

 

Her kan man bl.a. indstille mappen, der benyttes til mail queuen.

 

8.2.1. Chikat manager

 

Al dente kan overvåge SMTP queuen, så man hele tiden kan se, hvor mange mails, der ligger i udbakken, hvor mange der er sendt og hvor
mange, der evt. ikke kunne sendes.

 

Indtast stien til SMTP queue programmets hovedmappe (mappen hedder som regel ChilkatSMTPQueue. Installations stien fastlægges ved
installation af programmet).

 

I stedet for at taste stien, kan man ved at klikke på ’Gennemse’ knappen blade sig frem til SMTP programmets mappe.

 

Rammen ’Indgående mail’ indeholder oplysninger, der benyttes af al dente´s mailovervågning.

 

8.2.1. Indgående mail

 

Indtast navnet på det mailprogram, du normalt benytter i feltet ’Mailprogram’, eller benyt knappen ’Gennemse’ til at blade frem til programmet.

 

0.1. Pære:

Outlook Express findes som regel under ’Programmer – Outlook Express’ og hedder MSIMN.EXE. Hvis du har Microsoft Office installeret og

benytter Outlook, findes dette som regel under ‘Programmer –MicrosoftOffice – Office’ og hedder  OUTLOOK.EXE.

 

 

Hvis der sættes flueben i feltet ’Aktiver baggrundscheck for indgående mails’ vil al dente automatisk give besked, hvis der er nye mails i din inbox.

Vælg på hvilken arbejdsplads, mailovervågningen skal køre, samt hvilken konto, der skal benyttes til mailovervågningen.

Du kan koble et akustisk signal til dette, ved at angive navnet på den WAV-fil, der skal afspilles, når der er mail.

 

 

0.1. Pære

Windows WAV-filer findes under ’Windows\Media’. Ligeledes findes en samling af wav-filer under S:\resources\defaultklinik\media.