8.0. Header alCOM basic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alCOM > alCOM basic > Funktioner alCOM > Automatisk forsendelse af SMS >

8.0. Header alCOM basic

SMS sendetids interval

 

Den automatiske SMS funktion ville kunne foranledige en SMS forsendelse til patienten midt om natten, hvis man f.eks. har givet patienten en tid kl. 8 om morgenen og sat aftaletypen op til at sende en SMS 4 timer før aftalen.

 

For at sikre, at man ikke forstyrrer patienternes nattesøvn, kan man under Aftalebog – Opsætning definere hvornår på døgnet, der må afsendes SMS.

 

 

Klik på knappen Sendeinterval for autom. SMS. Herved åbnes vinduet til definition af sendeintervallerne.

 

Sæt sendeintervallet og luk vinduet.

 

Har man reserveret en aftale, der medfører en SMS forsendelse udenfor intervallet, vil SMS beskeden blive sendt på den først mulige tid FØR den programmerede sendetid.

Eksempel:

Der gives en tid til Us Tirsdag kl. 08:00. Aftalen er sat op til at sende en SMS 2 timer før, altså Tirsdag morgen kl. 06:00.

Sendeintervallet er defineret til at være mellem kl. 08:00 og 20:00.

SMS-beskeden vil altså blive sendt Mandag aften kl. 20:00.

 

Hvis det først mulige sendetidspunkt skulle ligge efter den egentlige aftale, vil SMS beskeden ikke blive sendt.