- 2 -

2 tider på samme tid

- A -

Aconto

IconIndbetaling
IconForudbetaling

Acrobat Reader - læsning af programnyheder

ADBACKUP

Adgangsbegrænsning

adgangskode

adini - opsætningsfiler

Administrationsprogrammer

Adresse på patientfanen

IconPatientoplysninger
IconPatientoplysninger_2

adresselister

Advarsel blink

advarselstrekant

advarselstrekanter

afbud

IconSlet aftale - afbud
IconAfbud / Aflyst

afbud aflyst

afbudfanen

Afdrag

afdrag indbetaling

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Afgrænsninger i månedskalenderen

afgrænsningsmuligheder

aflys en hel dag

aflyst

aflystfanen

Afregn

Afregning

IconAfregnings definering
Icon02-Amtskommune

Afregnings definering

afregningsdiskette

IconAfregnings definering
IconCheck afregningsdiskette

Afregningsmåned

afregningstidspunktet

Afskriv rykkergebyr

Afskriv tab på debitor

afstem dankortterminal

aftale

Aftale længde

aftale udenom patient

aftalebog

IconAftalebog
IconVisning af aftalebøger og enheder
IconVisning

Aftale-knappen

aftalen forkortes

aftalen forlænges

Aftalesedlens designer

aftaletype

Aftaletyper

aftalt mundtlig

Afvigende arbejdstider

IconAfvigende arbejdstider
IconKategorier

aktiv

Aktivér ny prisliste

Akustisk

akut tider

al dente og Internet

al dente scannermodul

Al dente sikkerhed

alBIZ

alCOM basic

IconGenerelt om alCOM
IconGenerelt om alCOM basic
IconOpsætning af e-mail

alCOM extended

IconGenerelt om alCOM
IconGenerelt om alCOM extended
IconTelefon funktioner

Al-dente Hjælp

al-dente secure

aldente.ini

alder

Iconpatient info - topbjælken
IconHvor gamle er patienterne

alle afbud

alle aflyste

alle patienter

IconAlle patienter
IconAntal patienter

Almen aftale

alSCAN

Anamnese

IconAnamnese
IconAnamnese registrering
IconAnamnese tekster

Anamnese gardin

Anamnese registrering i journal

Anamnese tekst

anamneseopsætning

anamneseskemaet

Annuller regning

IconTilbageføring af regning
IconTilbageføring af regning_4

Ansvarsforhold

Antal pochemål

antsgennemsnit

Arbejdsområdet

Arbejdspladsnavne

Arbejdstider

Arkiv

IconArkiv
IconArkiv

Assistentregnskab

Asyl

Automatisk backup

Automatisk opringning ved klik på patientfanen

Automatisk opringning ved telefonindkald

automatiske SMS

AutoSMS

- B -

backup

IconAutomatisk backup
IconSystem beskrivelse

backupsystemet

baggrundsfarve

Balance

bank

Behandlede patienter

behandler

IconVis/Søg
IconIkoner

behandler aftalebog

Behandler kombination

Behandler/Tandplejer

Behandlere

behandlergrupper

behandlerknapper

behandlerpanelet

Behandling afsluttet

Behandling påbegyndt

Behandlingsdatoer

Behandlingsinterval

behandlingskort

Behandlingsplan

Behandlingssekvens

bekræft aftale på sms

IconBekræft aftale via SMS
IconBekræft aftale via SMS_2

bekræftelse på sms

IconBekræft aftale via SMS
IconBekræft aftale via SMS_2

beløb

beløbsliniens

Bemærkninger

Besked

Besked til arbejdspladser

Beskedcentral

beskeder

Betal faktura

IconBetal faktura
IconBetal faktura_2
IconBetal faktura_2_2

Betal forud

Betalingsbetingelser

Betalte regninger i perioden

Bevægelige data

Bilagsforespørgsel

Bilagsnummer

Billeder

Blink

Bogfør

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Bogfør sygesikring

bogføre debitorindbetaling

Bogføring

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

brev

Brev relationer

brev via mail

breve

IconBreve
IconBreve_3
IconBreve via mail
IconKryptering
IconBreve (stamdata)
IconMærker og relationer i breve

breve til overslag

Brevskabelon

IconBreve
IconBreve_3
IconBreve via mail
IconKryptering

Brugeropsætning

Budget

Budgetopfølgning

buffertider

bundtvis

but

IconBUT
IconÅrsydelse 
IconOCR SCOR
Icon03-Kommune BUT

but65

IconBUT65
Icon03-Kommune BUT

BUT-patienter

buttons

- C -

Chat

Chatte

Check afregningsdiskette

Check sidste RDU

Chillkat

Chip

clipboardet

Cpr-feltet

IconRet CPR-nummer
IconGrænsearbejder

Cpr-nummer

IconRet CPR-nummer
IconGrænsearbejder

- D -

Dagens Patienter

IconVisninger
IconIkoner

dags dato

dagsbillede

dagsedler

IconDagsedler
IconDagslut

Dagslut

Dagsprotokol

Dags-statistik

Dagstatistik

Dagsvisning

Danmark

IconPatient konto
IconIndrapportering til Danmark
IconOpsætning af D-service 

Danmarks gruppen

Danske Tandlægers IT-gruppe

Database

datasikring

IconStart datasikring
IconIndlæs datasikring

datasikringsfil

Datasæt

Datatabel

dato for sidste bitewings

Datofelter

Debitor kontoudtog

Debitor liste

debitor/tilskud

Debitorer

IconDebitorer
Icon02-Amtskommune
Icon03-Kommune BUT
Icon05-Kommune (social, tandkort, osv.)
IconKommunen betaler et mindre beløb

debitorfil

debitorpostering

Decade

Default patient

Definer printere

Delbetaling

delvis licitation

Designer aftaleseddel

DfWAdmin

diagnoser

IconDiagnoser
IconVis/Søg
IconMedicinske diagnoser
IconRadiologiske diagnoser

Digital røntgen

IconDigital røntgen
IconDigital røntgen

Digitale fotos

IconImport af billeder
IconImport af dokumenter

Digitalkamera

Digital-Røntgen knappen

Digora

DirectXRaySetup

Disketteafregning

dispensations- eller praksis-kommuner

DK ikon

DMFT

Dobbelt bookning

Dokumenter

IconBreve
IconBreve_3
IconBreve via mail
IconKryptering

- E -

ean

IconPatientoplysninger
IconPatientoplysninger_2

EAN-lokationsnummer

Icon03-Kommune BUT
Icon04-Andre debitorer (forsikringer, værge, Institution)
Icon05-Kommune (social, tandkort, osv.)
IconKommunen betaler et mindre beløb

efaktura

Effekt af prisregulering

egenandel

egenbetaling

Egne buttons

Egne programmer

Ej faktureret

Eksport af tandgrafik

Eksporter patientdata

eksporter posteringsark

IconUdskriv /eksporter posteringsark
IconUdskriv /eksporter posteringsark_2
IconUdskriv /eksporter posteringsark_2_2

Eksporter tabel

elektronisk ocr

e-mail

IconNyt Indbetalingskort
IconFunktioner
IconE-mail
IconOpsætning af e-mail

email overslag

Emboss

Enhed

enrodede tænder

Error-log

- F -

faktureret omsætning

Familieoverhoved

Familierelation

fane

faneblade

fanebladene

Farve på knappen

farver i dagens patienter

Farver i måneds- og dagskalender

Farver på faneblade

Farvevalg

FDI nomenklatur

Fede typer

Fejl

Fejlmeldinger

Felter til listeudtræk

Ferie

Fil

filer fra banken

filformat

Filled

Fjernopkobling

Flyt aftale

flyt flere patienter på en gang

flyt fra flyttekassen

Flyt journaltekst

flyt patienter til flyttekasse

flyt teksten

Flyt tid

Flyttekassen

Force majeure

Forfaldsdato

forkortelser

forløbige rodmål

Formular design

formularer

IconFormularer
IconIndkalde formularer

Forsikrings debitorer

forsikringsandelen

Forsikringsforhold Gruppe / Danmark

forsikringsregning

Forsinkelse

Fortryd

Fortryd og gendan

Forudbetaling

Forudsætninger for alCOM basic

Forudsætte ydelser

Fotokopiering

fra konto til konto

frekvens-1

frekvens-2

Fri tekst

fridage

FTP-server

Fuldskærms visning

Funktioner

Funktionsknapper

Furkatur

færdigbehandlet

Fødselsdage

Første ledige tid

- G -

gardin

Gem anamnese

gem bilag

gem som skabelon

Gem tandstatus

Gemme

Gemmer tabel

Gemte kasserapport

gemte posteringsliste

Gendan

Generelt

Generelt om alCOM

Generelt om alCOM basic

Generelt om alCOM extended

Genkendelse af telefonnummer

Gennemsnitlig omsætning pr. patient

Gensend afregning

Genudskriv kasserapport

genudskriv posteringsliste

genvej

genvej i posteringsark

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

genvej til åben post

genveje

IconEgenbetaling på regning til kommune
IconRegning til 'Andre debitorer'
IconMarkering af regningsindhold

genvejstaster

giro

Girokort på rest beløb

Grafik

IconFunktioner
IconGrafik

grafikfanebladet

Grafikfanens funktioner

grundhonorar

Gruppe 5

grupper

IconHåndtering af patienter i grupper
IconGrupper

Grupperettigheder

IconOpret grupper
IconSæt grupperettigheder

Grænsearbejder

Grøn åben post

Gul brev

Gul fane

IconEgenbetaling på regning til kommune
IconRegning til 'Andre debitorer'
IconMarkering af regningsindhold

Gul kuvert

Gul seddel

IconHuskeseddel
IconMemo/Infoboks

gult kort

- H -

Heldbredstillæg

Icon05-Kommune (social, tandkort, osv.)
IconKommunen betaler et mindre beløb

Hele dagen

Helligdage

hent bilag

Henvisning

Her kan man vælge hvordan den enkelte patient skal indkaldes

Highligt

IconEgenbetaling på regning til kommune
IconRegning til 'Andre debitorer'
IconMarkering af regningsindhold

Historik

Hjælp

Honoraromsætning

Honoraruge

Hotline

Huskeseddel

hvad betyder farverne

Hvad er en makro

Hvor gamle er patienterne

Højrekliksmenu i tandgrafik

Højrekliksmenuer

højrekliksmenuerne

Højremargin tekst

Håndtering af patienter i grupper

- I -

I behandling

Icam

igangværende behandlinger

Igangværende kasserapport

Import

IconImport af billeder
IconImport af dokumenter

Import af billeder

Import af dokument

Importer patientdata

inaktiv

inaktive patienter

inaktivere rykkerhistorik

inaktivering

Indbetaling

Indbetalinger

Indbetalingskort

indbetalingsliste

Indbetalingstypen

indbetalt

Indgående mail

Individuelle fyldninger

Indkald

IconIndkald
IconIndkald typer
IconIndkaldesekvenser
IconIndkald 1.0
IconIndkald 2.0
IconIndkald 2.0

indkald på behandling

IconReminder - gul kuvert
IconAftaletyper

Indkald på tandplejer

Indkald typer

IconIndkald typer
IconIndkald 2.0

Indkalde formularer

indkaldekort

indkaldeliste

Indkaldesekvenser

indkaldesøgelisten

Indkaldeuge

Indkaldsdata

Indkaldsprofil

Iconpatient info - topbjælken
IconIndkaldsdata

Indkaldsprofilen

Indlæs bank fil

Indlæs datasikring

Indlæs giro fil

Indrapportering

Indrapportering Danmark

Indscanning

IconalSCAN 
IconIndscanning

Indstilling af tid

Indstillinger

IconIndstillinger
IconArkiv

Indsæt fra skabelon

indsæt journal tekst

indsæt tider fra flyttekassen

Indsætning af logo

indtegninger

info boks

IconMemo/Infoboks
IconMemo boks

Info på ventelisten

Informationer

Informationsbreve

IconBreve
IconBreve_3
IconBreve via mail
IconKryptering

informationsbreve til overslag

Informationsniveau

Installation af SMTP Queue

Intellident

interessegrupper

IconPatientlister
IconPatientlister_2

Interfaces

Internet varebestilling

Interoralt kamera

IconKamera
IconInteroralt kamera
IconOpsætning af interoralt kamera

Interval Dage

Inverter

Involvering

involveringer

- J -

Journal

Journal tekst

journal via mail

Journalafgrænsning

Journalfarver

journalført mundlig overslag

journalisere

Journalisering

journalmærke

journalmærker

journaltekst

journaludskriften

JPG-format

- K -

Kald brev

Kald makro

IconKald makro
IconKald makro, ydelse, brev

brev

kalender

IconVisning af aftalebøger og enheder
IconKalender
IconVisning

Kalenderfarver

Kalendervisning

kalendervisninger

kamera

IconKamera
IconImport af billeder
IconImport af dokumenter

kameraikon

Kartotekerne

Kartoteks afgrænsning

Kartoteksbjælken

Kartoteksskuffer

kartoteksskufferne

kassekladde

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Kassekvittering

Kassepostering

Kasserapport

IconDagslut
IconKasserapport

kladde

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Klinik

klinikadresse

klinikken flytter tiden

Klinikkens åbningstider

Klinikoplysninger

klip

Kolonner

kolonnetotaler

Kombitider

Kommunale debitorer

Icon03-Kommune BUT
Icon05-Kommune (social, tandkort, osv.)
IconKommunen betaler et mindre beløb

kommune

IconPatientoplysninger
IconPatientoplysninger_2

Kommuneregning

Kommunikation

IconKommunikation
IconOpsætning af e-mail

kompleks

IconKompleks
IconHvad er et kompleks?

komplekser

Komplekserne

Komprimerede ydelseslinier

konfiguration

kontakt id

Kontinuation

Kontoforspørgelse

Kontoforspørgsel interval

kontoplan

IconKontoplan
IconOpret ny konto

Kontoudtog

Kontrol

Kontrol af afsendelse

Kontrol efter mdr

Kopi af regning

Kopiér til clipboard

IconImport af billeder
IconImport af dokumenter

Kopiering

kort til behandling

kortere tid

Kortlæser

Kravspecifikationer

kreditering

Kreditnota

IconPatient konto
IconTilbageføring af regning
IconTilbageføring af regning_4
IconRegistrer kreditnota

Kreditor faktura

Kreditor saldoliste

Kreditorliste

Kriterier

Kryptere

Kryptere journal

Kryptering

IconKryptering
IconKryptering

Kvittering

IconIndstillinger
IconPatient konto

- L -

landsgennemsnit

ledige tider

legender

Leksikon

IconLeksikon
IconLeksikon

Licens

IconLicens
IconLicensrettigheder

Licens på tillægsmoduler

Licensrettigheder

licitation

Ligefrem logik

Liste

Lister

listeudtræk

listevisning

Log

Log niveauer

Logfil

Log-filen

Logfiler

Logfiler-transaktioner

LogiTech WebCams

logo

logon

logon metode

lokationsnummer

IconPatientoplysninger
IconPatientoplysninger_2

Lyd ved besked

Læge

Længde af SMS

længere tid

løbende saldo

løn afregning til assistent

Løsning

IconPA registrering
IconLøsning/blødning og pusflåd

løsningsgrad

- M -

Magnet

mail

IconBreve via mail
IconOpsætning af e-mail

Mail gået i fejl

mail program

mailfunktionerne

Mailkø

mail-modulerne

Mailprogrammet

mailserver

Mailstatus

makro

IconMakro
IconJournaltekst
IconKald makro
IconHvad er en makro?

Makro relationer

makroer

Manuel prisopdatering

Mappestruktur

Margin

Marginer

Margo registrering

Markér mødetider

marker mødt

marker som mødt

Markering af regningsindhold

IconEgenbetaling på regning til kommune
IconRegning til 'Andre debitorer'
IconMarkering af regningsindhold

Materialeregistreringer

Mdr

medicin

Medicinkort

IconRegistrering af debitor/tilskud
Icon05-Kommune (social, tandkort, osv.)
IconKommunen betaler et mindre beløb

Medicinske diagnoser

Medlem

Medlemsskab

memo

IconMemo/Infoboks
IconMemo boks

Menuer

Misligholdelse

Missing

mobil-numre

Modus

Multimedia

mundtlig overslag

MySQL

Mælketænder

Mærke

IconJournaltekst
IconVis/Søg

Mærker

Mærker og relationer i breve

Mødetid

månedskalenderen

- N -

Nationalitetskoder

Navngiv arbejdsplads

negative fund

Nomenklatur

note i aftalebog

note i kalender

Numerisk pochevisning

Ny aftale

ny anamnese

ny patient

IconNy patient
IconNy patient i aftalebog

Nye aftaler

Nyheder

Nyt

Nyt indbetalingskort

nyt indkaldekort

Nyt posteringsark

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Næste foretrukne tid

Næste foretrukne tid.

Næste indkald hos

IconIndkald typer
IconNæste indkald hos
IconIndkald 2.0

Næste ledige tid

Næste tid til RDU

Næste tid til US

nød tider

- O -

OBS: Kun fremtide Helligdage

OCR

IconOCR SCOR
IconRegningsformular

ocr blanket til kommunen

OCR-B

Offline

Om Al-dente

Omstilling

omsætning pr. patient

Omsætning pr. ydelse

omsætningsberegningen

Opbyg

Opbyg indkald

Opdater indkaldeuge

Opdatér indkaldt

Opdatere sidste behandling

Opdateringer

IconOptioner
IconArkiv

Ophavsret

Ophør

Oplysninger på patienten

Opløsning

Opret aftaletype

Opret brugere

Opret grupper

Opret kreditor

Opret ny kreditor

Opret ny patient

opret ny patient i aftalebogen

Opret nyt regnskab

Opret overslag

Oprettelse

IconOprettelse og redigering af makroer
IconOprettelse og redigering af journalmærker
IconOprettelse, sletning og redigering

Oprettelse af aftale

Oprettelse af afvigende arbejdstid

IconAfvigende arbejdstider
IconKategorier

Oprettelse af breve

Oprettelse af grupper

Oprettelse af komplekser

Oprettelse af relationer

Oprettelse og redigering af makroer

Opsamling

Opsætning

Opsætning af arbejdstider

Opsætning af D-service

Opsætning af Egne programmer

Opsætning af e-mail

Opsætning af interoralt kamera

Opsætning af remote access

OR kontinuation

Over til plan

Overbook

overfør linier til journal

overfør overslagslinier til journal

overfør til journal

overføre billedet til et andet program

IconImport af billeder
IconImport af dokumenter

overhoved

Oversigt regninger

Overslag

IconOverslag
IconNyt overslag
IconSe overslag
IconMundtlig
IconTil Plan
IconTil journal

Overslag til journal

overslag til plan

overslag via mail

overslagsbreve

- P -

PA

PA grafik

IconPA grafik
IconSammenlign PA

PA opsætning

PA registrering

PA skema

Parameter identifikation

Parameterfelter

Parameterfelter i breve

PA-registreringer

PA-skemaet

IconPA grafik
IconSammenlign PA

Password

Patient accept

Patient alder

patient flytter tiden

Patient forsinkelse

Patient geografi

Patient konto

Patient mødetid i f.t. aftale

Patient standardopsætning

Patient status

Patient transaktionerne

Patient ventetid

Patientaftale med mødetid

patientandel

Patientarkiv

Patientbillede

Patientbundet forsendelse

patientdata efter egne kriterier

Patienten er ankommet

Patienten er færdigbehandlet

Patienten er i behandling

Patienten er markeret som udeblevet

patienter

Patienter i grupper

Patienter skuffen

Patienter til indkald

Patientfoto

Patientgruppe konflikt

Patientidentifikation

patientkartoteket

IconAlle patienter
IconPlukning i patientkartoteket

patientlistefunktionen

Patientlister

IconUdskriv liste
IconSeriebreve
IconPatientlister
IconPatientlister_2

Patientoplysninger

IconPatientoplysninger
IconPatientoplysninger_2

Patienttilgang

PC konfiguration

pdf

IconProgramnyheder
IconImport af dokumenter

PDF-dokumenter

pensel

Photoview

IconPhotoview
IconPhotoview setup

Photoview setup

Plukning i patientkartoteket

Poche

Poche registrering

pochemål

IconPA opsætning
IconPA grafik
IconSammenlign PA

pocher

pochevisning

pop up tekst

POP3-server

positive fund

Post it

Postering

IconIgangværende posteringer
IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Posteringsark

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Posteringskoder

IconBetalingsbetingelser
IconPosteringskoder

Posteringsliste

IconDagslut
IconPosteringsliste

Post-it

Praksis  Privat  Andre

Praksisarkiv

Praksisarkiv - udskrifter

Preview

Primoposter

Primoposteringer

Print

Print aftale kort

Print bilag til overslag

Print overslag

print posteringsark

IconUdskriv /eksporter posteringsark
IconUdskriv /eksporter posteringsark_2
IconUdskriv /eksporter posteringsark_2_2

Print regning

IconSend regning via mail
IconSend regning via mail_2
IconSkriv regning

printer

Printer ikon

printere

IconPrintere
IconDefiner printere

printet manual

pris

Prislister

Prisopdatering

Prisopdateringstabel

prisregulering

Processus alveolaris

Program

programmer

Programnyheder

Programopdatering

IconOptioner
IconArkiv

På venteliste

- Q -

QuickCam Express

QuickCam Pro 3000

- R -

Radiologiske diagnoser

RAM

Rate

IconRate opdeling
IconPatient konto

Rate gebyr

rate indbetaling

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Rate opdeling

Rateaftale

Recepter

Receptpapir

Rediger aftaletype

rediger kontoplan

IconKontoplan
IconOpret ny konto

rediger makro

redigere regnskab

redigering

IconOprettelse og redigering af makroer
IconOprettelse og redigering af journalmærker
IconOprettelse, sletning og redigering

Redigering af breve

Redigering af komplekser

Redigering af leksikon

redigering af relationer

reference nr.

REG

Region

Registrere primoposteringer

Registrerede kontroller

registrering

IconRegistrering
IconTekst ved undersøgelse

Registrering af anamnese

Registrering af debitor/tilskud

registrering af ocr

Registrering af pocher

registrering enkelte tænder

Registrerings type

Registreringsbilledet

regning

IconRegning
IconRegning
IconSkriv regning

Regning til regionstandplejen

Regningsformular

regningsindhold

IconEgenbetaling på regning til kommune
IconRegning til 'Andre debitorer'
IconMarkering af regningsindhold

Regningskopi

Regningsliste

Regningsnr.

regningsnummer

regningsudskrift

Reguleringstillæg

relation

relationer

IconMakro relationer
IconBrev relationer
IconMærker og relationer i breve

Reminder

Reminder kort

Reminder på behandling

remote access

reserveres

Restbeløb

Resultater

Ret aftale

Ret CPR-nummer

IconRet CPR-nummer
IconGrænsearbejder

Ret prsien på en ydelse, som er tastet i journalen

Rettigheder

IconRettigheder
IconRettigheder

Ring - knap i telefonforbindelser

Rodmål

root password

RTF

RTF-tekst

Rykker

Rykker - generelt

Rykker formular

Rykkere

Rykkerhistorik

Rykkerpil

Rykkertype

rækker

rækketotaler

Rød pil

rød skrift i anamneseskemaet

Rød trekant

Rød Åben post

rødt kort

røntgen

røntgen-ikon

Røntgenprogrammet

- S -

Saldo liste

Saldo på kassen

Sammenligning af PA status

Scanner opsætning

scanner-ikonet

ScanShow

scan-wizard

SCOR

se kontoplan

IconKontoplan
IconOpret ny konto

SE nummer på regning

se saldo på konti

Se tidligere overslag

sekvens

sekvenser

Send besked

Send besked ved

Send data

Send datasikring

Send fil

send journal på mail

Send regning via mail

IconSend regning via mail
IconSend regning via mail_2

Send SMS

IconAftaler
IconSend SMS
IconPåmindelser

Send vi mail

sendeintervallerne

sendetids interval

Senest indlæste patienter

Seriebreve

Serier

SETADMIN

SETRIGHTS

Setup

SFU afregning

Sidefod

Sidehoved

Sidste knap

Signalering ved besked

sikker mail

IconKryptering
IconPrint

sikkerhed

IconSikkerhed
IconSystem beskrivelse

Sikkerhedsovervejelser i al dente

Simulér

single-sign-on

Skabelon

IconBreve
IconBreve_3
IconBreve via mail
IconKryptering
IconSkabeloner

Skift behandler/debitor

skift bilagsnummer

IconPosteringsark
IconEfterposteringer

Skift bruger

Skifte behandler

Skrevne regninger i perioden

Skrifttyper

Skriv aftaleseddel

skriv ny tekst

Skriv regning

Skufferne

Skærmkopi

Skærmopløsning

Skærmopsætning

Skærmprint

Slet

Slet aftale

Slet aftaletype

Slet journallinier

Slet overslag

Slet patient

slet tiden

sletning

Sletning af breve

Sletning af en ydelse

Sletning af komplekser

Slette

Slettede patienter

SMS

IconSend SMS
IconOprettelse af aftale
IconRet aftale
IconBekræft aftale via SMS
IconBekræft aftale via SMS_2
IconPåmindelser

SMS licensen

sms påmindelse

IconBekræft aftale via SMS
IconBekræft aftale via SMS_2

SMS sendeinterval

SMS sendetids interval

Sms service

SMS-beskeden

SMS-beskeder

IconStart "AutoSMS"
IconStandard SMS-beskeder

SMS-forsendelser

SMS-ikon

SMS-licens

IconSend SMS
IconPåmindelser

SMTP Queue

IconSMTP Queue
IconInstallation af SMTP Queue

SMTP-serveren

social

SOLID

Sorter prisliste udskrift

Sortering

Spar penge

Spar tid

Spejling

Spørg efter

SQL database

SQL-platform

Stambehandler

Standard arbejdstider

Standard beskeder

standard mail program

Standard SMS beskeder

Standard SMS-beskeder

Standardbesked

Start autosms

Start datasikring

Startop med patientens tandlæge

Statistik funktioner

statistikmodul

status

IconIndkaldsdata
IconPatient status

Status oversigt

Status på overslag

statusbetegnelser

stavekontrol

Stien

Stopur

stor journal

Store typer

streg kalender

Styresystemet

Superficiel

Support

sygeforsikringen

Sygeforsikringen Danmark

IconMedlemsskab
IconIndrapportering til Danmark

Sygesikring

Sygesikringsafregning

IconAfregnings definering
Icon02-Amtskommune

sygesikringsafregning gensend

sygesikringsgruppe

Sygesikringskort

Sygesikringsstatistik

Sygesikringsaafregning

Systemkontering

Sæt aqltid stambehandler

Sæt debitor/tilskud

IconRegistrering af debitor/tilskud
IconHøjrekliksmenuer

sæt ind

Sæt logon metode

Sæt på venteliste

'Sæt rettigheder'

Sæt ydelser tilbage til igangværende

IconTilbageføring af regning
IconTilbageføring af regning_4

søg beløb

Søg beløb tekst

søg bilag

Søg ledige tider

søg regningsnummer

søg tekst

Søge samme mærke

Søge samme ydelsestype

søgeliste

Søgelister

søgeresultater fra indkaldemodulet

Søgning

IconNormal søgning
IconUdvidet søgning

Søgning efter dele af efternavn og fornavn

Søgning efter fulde navn

Søgning efter personnummer

Søgning på en sygesikringsgruppe.

Søgning på inaktive patienter

Søgning på regningsnummer

Søgning på udenlandske patienter

Søren Hansen

- T -

Tabeller

Tabulatorer

tandgrafik

Tandhistorie

Tandskema

Tandskema/Registrering

Tandstatus

TAPI

tast ydelser

Tastaturstyring i journalteksterne

Teeth

tegne

Tegneprogrammet

Tekst

Tekst- og baggrundsfarve

tekst på patient

tekst ved undersøgelse

Tekstbehandling

Tekstbehandlingsprogram

Tekster

tekstfarve

Tekstmakroer

Tekstmodulet

Tekstprogrammet

Telefon

Telefon funktioner

Telefon på patientfanen

IconPatientoplysninger
IconPatientoplysninger_2

Telefonforbindelse - boks

Telefonnumre - patienter

telefonovervågning

IconStart telefon overvågning
IconGenkendelse af telefonnummer

Telefonsvarer

Thumbnail

IconImport af billeder
IconImport af dokumenter

Thumbnails

IconPhotoview setup
IconAnvendelse af DirectXRay

Tid

Tidligere aftaler

Tidligere kasserapport

tidligere posteringslister

Tidligere rykkere

tidsenhed

tidsinterval

Tilbagefør

IconTilbageføring af regning
IconTilbageføring af regning_4

Tilbagefør indbetaling

Tilbagefør regning

Tilbageføring af regning

IconTilbageføring af regning
IconTilbageføring af regning_4

Tilbageførsel

tilgodehavende

tilskud

IconRegistrering af debitor/tilskud
IconHøjrekliksmenuer

Tjek mail

Toolbarens funktioner (Photoview)

Topbjælken

Iconal-dente hjælp til hjælp
IconTopbjælken
Iconpatient info - topbjælken

totaler

Totalomsætning

Totalomsætning i perioden fordelt på måneder

Totalomsætning i perioden fordelt på overenskomstområder

tæl kasse op

Tøm error-log

- U -

Udelukke ydelser

uden beregning

Udenlandsk patient

IconUdenlandsk patient
IconRet CPR-nummer
IconGrænsearbejder

udenlandske patienter

udgående mail

Udksriv alle posteringer

Udlign i åbne poster

Udligning

Udlænding

udlændinge

Udskrift

IconFunktioner
IconPreview/Udskrift

Udskrifter

udskrifter overslag

Udskrifts forkortelser

udskriftstyper

udskriv dagseddel

udskriv journal

udskriv kassekladde

IconUdskriv /eksporter posteringsark
IconUdskriv /eksporter posteringsark_2
IconUdskriv /eksporter posteringsark_2_2

udskriv kontoplan

IconKontoplan
IconOpret ny konto

Udskriv liste

Udskriv manualen

Udskriv overslag

Udskriv posteringsark

IconPosteringsark
IconEfterposteringer
IconUdskriv /eksporter posteringsark
IconUdskriv /eksporter posteringsark_2
IconUdskriv /eksporter posteringsark_2_2

Udskriv prisliste

Udskriv regning

IconSend regning via mail
IconSend regning via mail_2

Udskriv side

Udskriv tabel

udvidede journalmodul

underjournal

Uploade

- V -

Valg af behandler

Valg af printer

Validering

IconSpørg efter/Validering
IconMaterialeregistreringer

Varebestilling

Varebestillingsprogram

Varebestillingssysten

Variabler - specielle opsætninger

Vend tabel

venteliste

IconVenteliste
IconPå venteliste
IconVis venteliste

Venteværelse

IconVisninger
IconFarvekoder

Version

Versionsnummer

VIP

Vipersoft

Vis alle ugedage i måneden

Vis dagens patienter

vis formiddag eftermiddag

Vis hele dagen

Vis hele ugen

Vis indscanninger

Vis venteliste

Vis/Søg

visning

IconFunktioner
IconVisning

Visning og udskrift

Visninger

VL

Voicemail

Værdier

Værktøjsbjælke

- W -

wizard

- Y -

Ydelse

Ydelser

ydelser afregnes

Ydelserne

Ydelseskartoteker

Ydelseskartoteket

ydelsesrelationer

IconKartoteks afgrænsning
IconOprettelse og redigering af ydelsesrelationer

ydernummer

Ydernummer på regning

Ydernumre

- Z -

ændre aftaletypen

Ændre forfaldsdato

Ændre knap

Ændre rykkerkode

ændre varighed

Ændring af aftale

IconFlytning af aftale
IconRet aftale
IconSlet aftale - afbud

Ændring af en ydelse

Ændring af journallinie

IconJournaltekst
IconFlyt journallinie

ændring af makro

Åbne og gemme

Åbne poster

IconKnappen Åbne poster
IconIndbetaling

Åbningstider

Årsafslutning

årsafslutning dato

årsydelse